Haust

Haust er en ny og unik festival/marknad på Brokke. Den skal være en familiedestinasjon som samtidig tar en posisjon i sentrum for Setesdølsk tradisjon og kultur. Vi i Folk har utviklet navn, identitet, logo og profil - samt ulike design av skilter, bukker og jakker.

Brokke – Haust

2021. identitetsdesign