NOVO

Et spennende miljø bestående av dyktige og lydhøre fagpersoner. Folk jobbet med å finne et kraftfullt utrykk som balanserer mellom det ydmyke og det eksepsjonelle.

Novo Arkitekter AS

2016. Strategi. Visuell identitet. Trykksaker.

Logo er basert på enkle former og konstruert med gitte vinkler og linjer.

Rene linjer og tydelige kontraster satt i et ryddig og geometrisk system.