Ventesorg

Bokutgivelse og nettside rundt et sårt og tungt tema. Ventesorg er et ord som sier noe om en tøff og vanskelig prosess. Vår jobb gikk ut på å skape en verdig visuell ramme som underbygger og ivaretar historiene i boka.

Foreningen for barnepalliasjon

2016/2017. Bokdesign/bildebehandling. Web.

ventesorg.no