Roger Vassnes

Vi har over flere år vært så heldige å få jobbe med Mercy Ships. Hjelpeorganisasjonen som er kjent for å ha verdens største sivile sykehusskip, bruker kirurgi i kampen mot fattigdom.

Mercy Ships

Hva er Mercy Ships utfordring når det kommer til markedsføring?

«Som relativt liten og litt ukjent bistandsaktør, er synlighet og engasjement kanskje de to viktigste målene vi har med vårt markedsarbeid. Det at flere og flere kan bli kjent med arbeidet vi gjør for en bedre verden»

«Det vi i Mercy Ships trenger hjelp til, er å utfordre vår måte å tenke på. Dere er så engasjerte og ulike oss, og bidrar hele veien til å tenke annerledes i forhold til å kommunisere godt utad. Jeg liker spesielt ærligheten og tydeligheten som gjør det fruktbart å jobbe sammen. For det er det som skaper resultater – det å stå sammen i prosess.

«Konseptutvikling, strategisk rådgiving, design og tekst er de tjenestene vi benytter oss av i dag. Og på alle områder, opplever vi Folk som rause og faglig sterke»

Hvor ligger Mercy Ships utfordringer for fremtiden?

Vårt mål er å bli en godt synlig og foretrukken nasjonal aktør. Vi vet at kirurgi mot fattigdom er utrolig effektfullt, og fra2020 har vi to operative sykehusskip. Det norske folk er engasjerte og rause –vår jobb er å formidle at det vi gjør, virker.