Ståle Stundal

Vi har jobbet sammen siden november 2015 – og reisen har vært formidabel! Vi opplever god energi, dyktighet på fag og styring av prosjektene som spiller oss gode.

Hva er utfordringen i forhold til markedskommunikasjon?

Å kunne nå de rette målgruppene, er alltid en utfordring. Våre produkter er varierte, og det å koble våre løsninger med de riktige kjøperne er viktig. Vi er en stor aktør, børsnotert og internasjonale – så vi er opptatt av ryddighet, moral og gjennomsiktighet. Det innebærer både kommunikasjon og hele kjeden av leveranser. Der skal vi være blant de beste.

Hva er viktig for deg når du jobber med byrå?

Det som er viktig for oss, er at vi jobber med folk vi stoler på. Som kjenner vår overordnede oppgave som samfunnsaktør, og greier å gjenspeile det i all vår kommunikasjon. Vi bruker mye tid på å jobbe tett overtid for å skape det samarbeidsklima som gir de beste resultatene. Vi er opptatt av at våre verdier stemmer godt med byråets verdier og metoder – slik at vi sammen skaper troverdig og tydelig markedskommunikasjon. Og derfor bruker vi alltid mye ressurser i forkant i valg av samarbeidspartnere – det å finne rette kombinasjonen av fag kvaliteter og menneskelige kvaliteter.

Hvordan har FOLK levert?

Vi har jobbet sammen siden november 2015 – og reisen har vært formidabel! Vi opplever god energi, dyktighet på fag og styring av prosjektene som spiller oss gode. Vi har vært strålende fornøyd – godt ivaretatt og samtidig utfordret underveis - og resultatene dette samarbeidet har gitt taler for seg. Hos oss merker vi veldig godt at dere trives i arbeidet– for dere bringer alltid entusiasme inn i prosjektene. Samtidig er dere ydmyke og lydhøre for andres innspill og ideer, noe som underbygger det faktum at vi skal lykkes sammen.