Vi arbeider etter en logisk modell som handler om å finne, forme og forsterke. Dette er en fremgangsmåte vi har god erfaring med, hvor hvert steg har sitt delmål og vi involverer kunden i hvert trinn.

Strategi som virker

Vi definerer noen grenser og retninger, for å finne ut hvilken vei kompassnåla skal peke. Hvem er vi, for hvem? Hva skal vi levere og hvordan skal vi kommunisere?
Relaterte tjenester:
Markedsanalyse. Brukerundersøkelse. Kommunikasjonsplattform. Navneprosess.

Innhold som engasjerer

Når vi har kart og kompass, så virker veien til målet mer tydelig. Gode idéer og sterke strategier omsettes til kommunikasjon gjennom ord, bilder og film.
Relaterte tjenester:
Verbal identitet. Tekstarbeid. Film. Foto.

Design som begeistrer

Gjennom målrettede designprosesser oversetter vi beskrivelser og strategiske valg, til velfungerende kommunikasjonsløsninger og meningsfulle produkter.
Relaterte tjenester:
Logo. Visuell identitet. UX. Webdesign. Markedsmateriell.

Markedsføring som treffer

Ved hjelp gjennomtenkte kanalvalg, innhold og design, trekker vi linjer mellom avsender og mottaker. På denne måten kan vi hjelpe deg å finne kundene du trenger.
Relaterte tjenester:
Markedsplaner. Digital markedsføring. SoMe-strategi. Analyse. Optimalisering.

Interessert?

Har du en idé,  merkevare eller et konsept som trenger  konkretisering eller bare luft under vingene? Vi tar gjerne uforpliktende prat.
Kontakt oss
Identitet.
Nettside.
Nettside.
Strategi.
Design.
Nettside.
Identitet.
Design.
Digital synlighet.
Design.
Nettside.
Strategi.
Strategi.
Identitet.
Nettside.
Full pakke.

Prosjekter