Mal i Sør
Strategi.
Identitet.
Nettside.
2021

Nye tanker, farger og former ble designet og utviklet med ønske om å synliggjøre bedriftens profesjonalitet. De stramme nye linjene skal oppleves presise i tråd med opplevelsen av Mal i Sør som leverandør. Symbolet i logo er formgitt for å henge godt sammen med visjonen; vi skaper gode rom.

malisør.no