Solkraft Sør
Identitet.
Nettside.
2024

Gjennom tett samarbeid med grunneiere og lokale aktører, utvikler Solkraft Sør bærekraftige solkraftverk på velegnede arealer. Med dette som bakteppe utviklet vi logo og visuell identitet som både fremstår innovativ og fremoverlent, samtidig som den oppleves solid og pålitelig. Utover dette har vi levert nøkkelferdig nettside, laget film samt bidratt med tekst og rådgivning.

solkraftsor.no